Akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich – sprawa Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

Prokurator Rejonowy Szczecin-Zachód w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o posiadanie 11.969 plików elektronicznych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich, tj. o czyny z art. 202 § 4a kk,  

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie nadzorowała prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie postępowanie, w toku którego zabezpieczono elektroniczne nośniki pamięci, w tym telefony komórkowe i dyski zewnętrzne należące do podejrzanego.   

Oględziny zabezpieczonych nośników wykazały, iż mężczyzna posiadał łącznie blisko dwanaście tysięcy plików elektronicznych zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Podejrzany w tej sprawie mężczyzna został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztowany. Ten środek zapobiegawczy był stosowany również w chwili kierowania aktu oskarżenia do sądu.  

W toku postepowania podejrzany (lat 50) przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. W przeszłości nie był karany sądownie.

Sporządzony przez prokuratora akt oskarżenia liczy ponad tysiąc stron.

 Za zarzucane podejrzanemu czyny na podstawie art. 202 § 4a kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.