Prokuratorskie Archiwum X. Wyrok skazujący w sprawie zabójstwa nowonarodzonego dziecka – sprawa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Stylizowane zdjęcie figurki Temidy, w tle godło RP

W dniu 10 czerwca 2019r. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał na karę 15 lat pozbawienia wolności kobietę oskarżoną o zabójstwo nowonarodzonego dziecka do jakiego doszło przed dwunastu laty, tj. za czyn z art. 148 § 1 kk.

Mężczyzna który pomagał matce ukryć zwłoki zabitego dziecka skazany został za poplecznictwo, tj. za czyn z art. 239 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres 5 lat próby. Akt oskarżenia w tej sprawie skierował prokurator Działu do Spraw Cyberprzestępczości i Nowoczesnych Technologii Wykrywczych Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – tzw. „Archiwum X”, w którym nadzorowane było śledztwo.

Zgromadzone w tej sprawie dowody pozwoliły po latach na skierowanie aktu oskarżenia przeciwko matce zabitego dziecka, a także przeciwko mężczyźnie, pomagającemu ukryć zwłoki dziecka, które jak ustalono zostały zawinięte w reklamówki i wywiezione na śmietnik.

Pomimo prowadzonych poszukiwań, zwłok dziecka do dzisiaj nie odnaleziono. Jednak przedstawiony przez prokuratora obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy pozwolił po latach od dokonanej zbrodni skierować akt oskarżenia do sądu oraz w rezultacie uznać winę i skazać oboje oskarżonych.

W dniu 10 czerwca 2019 r. zapadł w tej sprawie nieprawomocny wyrok. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał matkę dziecka na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojego nowonarodzonego dziecka, tj. za czyn z art. 148 § 1 kk.

Oskarżony, który pomagał kobiecie ukryć zwłoki, skazany został na karę dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 5 letni okres próby, tj. za czyn z art. 239 § 1 kk.