RP III WOS 1111.6.2019 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838)

Prokurator Regionalny
w Szczecinie

ogłasza
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 3

Czytaj dalej RP III WOS 1111.6.2019 KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.4.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs
na staż urzędniczy
na stanowisko audytora wewnętrznego
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Czytaj dalej RP III WOS 1111.5.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO IV WOS 1111.5.2019 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujście

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy
(docelowe stanowisko młodszy referent)                   
w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujście  

 1. Kamila Pacześna.
 2. Joanna Malarewicz.

  PROKURATOR OKRĘGOWY

 Remigiusz Dobrowolski

Prokurator Prokuratury Regionalnej

PO IV WOS 1111.4.2019 Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy
(docelowe stanowisko młodszy referent)                   
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

 1. Milena Szlachetka.

Kandydaci zakwalifikowani na listę rezerwową:

 1. Paulina Lewandowska.
 2. Małgorzata Kudła.

  PROKURATOR OKRĘGOWY

 Remigiusz Dobrowolski

Prokurator Prokuratury Regionalnej


PO IV WOS 1111.4.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE ORAZ PROKURATURACH REJONOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W SZCZECINIE

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Małgorzata Kudła,
 2. Milena S zlachetka,
 3. Paulina Lewandowska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz

PO IV WOS 1111.5.2019 LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEGO ETAPU KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŚWINOUJŚCIU

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu trzeciego:

 1. Joanna Malarewicz,
 2. Kamila Pacześna.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 22 marca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, ul. Stoisława 6, o godz. 10.00.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja w szczególności oceni umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy. Kandydat powinien zapoznać się z przepisami regulującymi podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prokuratury:

 1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 4. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu, o wskazanej godzinie do gabinetu nr 119.

Sekretarz Komisji

Kamila Miśkiewicz