PO IV WOS 1111.5 .2019 na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.5 .2019 na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent) Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Szczecin, dnia 18 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 13 ust 1 i 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) informuję, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 1. Justyna Kokoszka – 47
 2. Piotr Jędrzejewski – 45
 3. Karolina Rezler – 44
 4. Monika Flejszar – 41
 5. Weronika Ziemnicka – 41

Na listę rezerwową zakwalifikowano następujące osoby:

 1. Izabela Gałka – 40
 2. Julita Wędzińska – 37

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Mirosław Jezierski

PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs

na staż urzędniczy (docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów)
w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.2.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko inspektor ds. inwestycji i remontów )

PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

Na podstawie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400),

Prokurator Okręgowy w Szczecinie
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszy referent)
Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie

Czytaj dalej PO IV WOS 1111.1.2019 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY ( docelowe stanowisko młodszy referent )

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o terminie III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Uprzejmie informuję, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 18 stycznia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o godzinie 9:00 w sali nr 112.

PO IV WOS 1111.3.2018 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

Na podstawie § 9 pkt 1rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838) informuję, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:

 1. JustynaKokoszka,
 2. KarolinaRezler,
 3. PiotrJędrzejewski,
 4. DamianPrzestrzelski,
 5. JulitaWędzińska,
 6. AgataŁagoda,
 7. MonikaFlejszar,
 8. WeronikaZiemnicka,
 9. IzabelaGałka.

PO IV WOS 1111.3.2018 Wyniki I etapu konkursu dla kandydatów do pracy na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie I etapu konkursu dla kandydatów do pracy na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz prokuraturach rejonowych mających siedzibę w Szczecinie,

komisja ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Natalia Morta,
 2. Lidia Romanko,
 3. Agata Maciejasz,
 4. Anna Filińska,
 5. Radosław Klockowski,
 6. Witold Krukowski,
 7. Kamila Gazda,
 8. Justyna Kokoszka,
 9. Andrzej Łuczak,
 10. Karolina Rezler,
 11. Piotr Jędrzejewski,
 12. Damian Przestrzelski,
 13. Olga Jankowska,
 14. Julita Wędzińska,
 15. Agata Łagoda,
 16. Monika Flejszar,
 17. Weronika Ziemnicka,
 18. Izabela Gałka,
 19. Aleksandra Grobelna.

II etap zostanie przeprowadzony w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6, sala nr 112.

Kandydaci proszeni są o zgłoszenie się w dniu konkursu o wskazanej godzinie w sali nr 112.

Sekretarz Komisji – prokurator Dorota Pietras

RP III WOS 1111.1.2019 – KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)

Prokurator Regionalny

w Szczecinie

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.1.2019 – KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE

RP III WOS 1111.2.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie

na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs

na staż urzędniczy

na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Czytaj dalej RP III WOS 1111.2.2019 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO

Prokurator Okręgowy w Szczecinie, uprzejmie informuje o wolnym etacie asesorskim w prokuraturze okręgu szczecińskiego:

 • 1 etat w Prokuraturze Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi
do mianowania  na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Szczecinie i oznaczonego sygnaturą niniejszego naboru PO IV WOS 1110.19.2018. Wniosek należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin  (w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

          Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i 8 oraz art. 77 § 1 w zw.z art. 174 § 1 i § 1a cyt. wyżej ustawy, jakie winien spełniać kandydat
na asesora, należy dołączyć:

Czytaj dalej PO IV WOS 1110.19.2018 INFORMACJA O WOLNYM ETACIE ASESORSKIM W PROKURATURZE OKRĘGU SZCZECIŃSKIEGO